[backlrass]

Packelrasse, die


Werbung

  • Bedeutung: schlechte Gesellschaft, Gesindel (Schimpfwort)
  • Beispielsatz: "De Vawåndtn vo meina Frau woin am Wochnend kumma. I warat froh, wånn i de elendiche Paklraass ned sengan miassat!"

« back

Werbung